Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås

Att vara medmänniska

I alla tider har människor rört på sig, brutit upp från en plats och sökt sig till en annan där det förhoppningsvis är bättre. Orsaker till att människor bryter upp, att människor tvingas ge upp det de har och fly, kan vara krig, svält, fattigdom, förföljelse, hopp om att få arbete ... 2015 beräknas ungefär 50 miljoner människor vara på flykt i världen och vi möter en del av dem här i Borås.

 

Kyrkornas Flyktingrådgivning vill i sitt arbete stödja flyktingar och invandrare i olika situationer och samtidigt också ta vara på den kunskap och erfarenhet de har med sig från det de brutit upp ifrån. Att vara medmänniska till de människor som sökt sig hit är för mig att vara människa med. Det är inte säkert att jag kan hitta en lösning på den situation som råder, men jag kan vara en människa som går med. Att vara med i både sorg och glädje, att vara människa som både ger och tar emot.

Tänk vad det mötet kan berika – både mig och den människa jag går med!

 

Rebecka Benjaminsson Larsson

flyktingsekreterare

© 2017